hk57

Voorwaarden

Lees voor aankoop onze voorwaarden door zodat er geen misverstanden ontstaan

1.Door het invullen en het verzenden van het bestelformulier of zenden van een opdracht per email aan Agility-World, accepteert de consument deze leveringsvoorwaarden en aanvaardt tevens dat deze deel uit zullen maken van de koopovereenkomst tussen de consument en Agility-World.    Door het verzenden van het bestelformulier is de koop definitief en is de consument verplicht tot betaling van het aankoopbedrag vermeerderd met de actuele verzendkosten

2. Agility-World draagt de zorg dat de, door de consument - d.m.v. een bestelformulier via Internet - bij Agility-World bestelde artikelen - in overleg - nadat Agility-World de betaling heeft ontvangen ,bij de consument worden afgeleverd, waarbij de verzendkosten voor rekening komen van de consument.

3.De verzendkosten van de bestelde artikelen worden automatisch door onze online shop berekend ( dit is m.n bij buitenlandse bestellingen niet te realiseren, hierbij houden wij contact over de exacte afwikkeling van betaling) De pakketten worden door de postbode aangeboden. In geval  het pakket niet kan worden aangeboden door de postbode, laat deze een bericht bij u achter. U heeft dan nog 2 weken de tijd om het pakket af te halen bij het  op het recu vermelde adres. indien de periode waarin u het pakket af kunt halen verstreken is, wordt het pakket automatisch teruggezonden naar Agility-World ; Wilt u na deze periode uw pakket nogmaals verstuurd hebben, dan wordt er €10,- administratie plus de nieuwe  verzendkosten in rekening gebracht welke vooruit betaald dienen te worden. (Desgewenst kunt u telefonisch wel een afspraak maken om op een agility evenement de bestelling kosteloos af te halen aan de stand of deze alsnog afhalen op ons adres.


4 Betaling vooraf:
U betaalt op bankrekening nr. 39.49.30.169. Dit betekent dat u het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten, overmaakt via bank/giro op bovengenoemde rekening.         
Begunstigde: Agility-World-Purmerend  - Rabobank te zaandam – o.v.v artikel(en) bedrag  en de datum van de bestelling .                                                                                                  Zodra Agility-World de betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling ( altijd in overleg ) in overleg bij u afgeleverd.

contant:
Als u kiest voor contante betaling kunt u dit zelf of door derden cash voldoen op een evenement waar wij aanwezig zijn. De bestelde en betaalde artikelen zullen dan direct toegezonden worden naar het door u opgegeven adres.

         team kleding  

bij bestelling van teamkleding dient de klant 40 % te aanbetalen van het factuur bedrag

bij te late betaling heeft Agility-World het recht om de verleende korting geheel of gedeeltelijk terug te vorden en alsnog als nog te berekenen